Voor ruim 500.000 (MBO)studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet Rufast® aan de volgende voorwaarden:

– Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
– Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en deze is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
– Wij werken samen met de onderwijsinstelling en SBB en verstrekken daartoe de benodigde informatie.
– Wij zijn akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.